Termin spotkań: poniedziałek 17:30 do 19:30

Adres::: Starowiślna (Klasztor Sióstr Urszulanek) 9
31-038 Kraków Śródmieście - Miting Stacjonarny (Wtorek 17.00)
woj.małopolskie

Miejsce spotkań: Mit. stacjonarny we wtorki 17.00 (Kraków), m. online Skype (poniedziałek 17.30)
Miting online poniedziałek 17.30 do 19.30) Login Grupa Jaskółka<Miting stacjonarny (Kraków, piątek 17.30) proszę przejść przez furtę klasztorną

Kontakt z grupą: grupa: Grupa Jaskółka, Grupa Jaskółka w Gnieździe
e-mail: grupajaskolka@gmail.com, grupajaskolkawgniezdzie@gmail.com
telefon: Edyta 781-280-450, Basia 502-295-799,
www: jaskolka-krakow.dda.pl,

Charakter spotkań: 12 Kroków

Ważne dla osób
dołączającyh:
Spotkania: pierwszy w miesiącu otwarty
Wcześniejszy kontakt: nie ma potrzeby

Status spotkań: odbywają się regularnie
(zweryfikowano ): 2022-04-30 18:00:08

Uwagi dodatkowe: Pracujemy w oparciu o Czerwoną Księgę


Grupa podzieliła się na dwie:


Online Jaskółka w poniedziałki 17.30


Stacjonarna Jaskółka w Gnieździe wtorki 17.00
Data powstania: 2020-01-13

Nasze sprawy

Miting online: 1-szy miting m-ca otwarty - Tradycje, 2-gi miting m-ca - Kroki,
3-ci miting m-ca - Cechy, 4-ty miting m-ca - Rozwiązanie Miting stacjonarny: 1-szy miting m-ca- Kroki, 2-gi miting m-ca-Cechy, 3-ci miting m-ca- BRB, 4-ty miting m-ca (otwarty) - Tradycje

";
2020-01-15T16:57:04+01:00